X:n näppäimistön asettelu

Oletko joskus tuskaillut näppäimistösi kanssa, miksi et saa ß-merkkiä mistä haluat tai miksi ō-merkki ei tule Alt-gr+o yhdistelmällä vaikka niin haluaisitkin. Tämän lyhyen kirjoitelman tarkoituksena on kertoa miten saat näppäimistösi halutessasi sekoitettua X:ssä totaalisesti niin, ettei sillä kukaan muu (jos sinä itsekään) osaa tehdä mitään.

Ohjelmat jotka ovat tarpeen näppäimistön kanssa puuhailtaessa ovat:

Ensin kannattaa tarkistaa, onko sinulla jo jonkinlainen Xmodmap-tiedosto. Jos ei, niin saat sen luotua komennolla

$ xmodmap -pke > ~/.Xmodmap
   

Tämän tehtyäsi voitkin avata sen mielieditoriisi, jolloin sinua pitäisi tervehtiä seuraavanlaiset rivit

Esimerkki 5-1. ~/.Xmodmap

keycode  8 =
keycode  9 = Escape
keycode 10 = 1 exclam onesuperior exclamdown
keycode 11 = 2 quotedbl at oneeighth
keycode 12 = 3 numbersign sterling sterling
keycode 13 = 4 currency dollar dollar
.
.
    

joista kukin rivi tarkoittaa seuraavaa:

keycode tunnus = a b c d
   
tunnus

näppäimen tunnusnumero, jonka saat selville xev-ohjelmalla

a

on koodi, minkä näppäin tuottaa kun painaa <näppäin>

b

on koodi, minkä näppäin tuottaa kun painaa shift + <näppäin>

c

on koodi, minkä näppäin tuottaa kun painaa Alt-gr + <näppäin>

d

on koodi, minkä näppäin tuottaa kun painaa Alt-gr + shift <näppäin>

näitä muuttelemalla voit muodostaa mieluisesi näppäimistökartan. kaikki tarvittavat nimet xmodmap-asetuksille löytyvät tiedostosta /usr/X11R6/include/X11/keysymdef.h latin1-merkistön merkit ovat rivien

#ifdef XK_LATIN1 
...
#endif /* XK_LATIN1 */
välissä.

Muitakin näppäinasetuksia, kuten Windows-näppäinten tuottamat koodit, voi myös asettaa.

Esimerkki 5-2. Windows-näppäimet

keycode 115 = Meta_L
keycode 116 = Multi_key
keycode 117 = Menu
    

Käyttämäänsä ikkunamanageriin voi tehdä sidonnnan kyseiselle näppäimelle, esimerkkinä fvwm

    Key Menu    A    N    Popup "HotList"
Tällöin aina painettaessa Windows-näppäimistön valikkonäppäintä saadaan "HotList"-menu näkyviin. Joissakin ikkunamanagereissa voi käyttää graafista ohjelmaa näppäinasetusten muuttamiseen.

esim. rivillä

keycode 40 = d D eth ETH"
eth kertoo X:lle, että sen pitää tulostaa š-merkki (täytyy muistaa, että merkki ei tulostu jos sitä ei ole määritelty käyttämässäsi kirjasimessa).

Muutettuasi näppäimistöasetuksia voit testata muutoksia komennolla xmodmap ~/.Xmodmap.