Miten saan tavallisen käyttäjän sammuttamaan tietokoneen?

Eräs tapa on käyttää ohjelmaa sudo, jolla voit antaa tavallisille käyttäjille mahdollisuuden käynnistää ohjelmia pääkäyttäjänä. Komennolla visudo voit määritellä käyttäjät ja komennot. Alla olevassa esimerkissä käyttäjä kvalo saa oikeuden käynnistää käsky /sbin/shutdown.

Esimerkki 8-2. /etc/sudoers

kvalo    ALL=/sbin/shutdown -[hr] now
    

Käyttäjä pystyy silloin esimerkiksi sammuttamaan koneen käskyllä

$ sudo shutdown -h now
    
Lisää kertoo sudo(8), visudo(8) ja sudoers(5).