Miten liitän osion tiedostojärjestelmään?

Jotta voisit käyttää levyosiota tiedostojen talletuspaikkana, se täytyy liittää eli mountata (engl. mount) johonkin hakemistoon. Juuriosion (/, engl. root partition) ydin liittää automaattisesti heti käynnistyessään, koska se on välttämätön käynnistysprosessin jatkumisen kannalta. Muut osiot (kuten /usr, /home jne.) liitetään yleensä käynnistysprosessin alkuvaiheessa. Toki on mahdollista tallettaa kaikki tiedostot juuriosiolle (joka vastaa Windowsin C: -osiota), mutta eriyttämällä tietoja eri osioille on mahdollista parantaa järjestelmän vikasietoisuutta. Tällä on enemmän merkitystä palvelimissa kuin työpöytäkoneissa, joiden asennuksessa ei kannata vaivata liikaa päätänsä osioinnin suunnittelun kanssa.

Osioiden liittäminen tapahtuu mount-komennolla, jolle voi joko antaa tiedot liitettävästä osiosta komentorivillä tai pyytää lukemaan ne tiedostosta /etc/fstab. Vastaavasti osiot voi poistaa tiedostojärjestelmästä komennolla umount, jos osion tiedostoja ei ole minkään ohjelman käytössä. Osion voi liittää mihin tahansa olemassaolevaan hakemistoon. Jos hakemisto sisältää ennestään tiedostoja tai alihakemistoja, niihin ei pääse käsiksi ennen liitoksen irrottamista.

Vihje: Linuxissa ei käytetä lainkaan levyasemakirjaimia. Kirjoittamalla pelkästään 'mount' saat listan kaikista liitetyistä osioista.

$ mount
/dev/hde2 on / type ext3 (rw,errors=remount-ro)
proc on /proc type proc (rw)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,gid=5,mode=620)
/dev/hde6 on /home type ext3 (rw)
/dev/hde5 on /var type ext3 (rw)
/dev/hde3 on /usr type ext3 (rw)
/dev/hde7 on /opt type ext3 (rw)
/dev/hde8 on /work/users type ext3 (rw)
/dev/hde10 on /work/images type ext3 (rw)
#umount /work/images
# mount
/dev/hde2 on / type ext3 (rw,errors=remount-ro)
proc on /proc type proc (rw)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,gid=5,mode=620)
/dev/hde6 on /home type ext3 (rw)
/dev/hde5 on /var type ext3 (rw)
/dev/hde3 on /usr type ext3 (rw)
/dev/hde7 on /opt type ext3 (rw)
/dev/hde8 on /work/users type ext3 (rw)
/dev/hde10 on /work/images type ext3 (rw)
#
   

Voit liittää tai poistaa /etc/fstab:ssa mainitun osion antamalla sen nimen mount- tai umount-komennolle. Voit myös antaa osion ja mountpointin suoraan mount-komennon komentoriviparametreinä. Komennolla voi liittää Linuxin omia osioita, muiden käyttöjärjestelmien osioita sekä CD-ROMeja. Tarvittaessa liitettävän tiedostojärjestelmän tyyppi voidaan antaa -t -parametrillä.

# mount /mnt/database
# mount -t ext3 /dev/sda6 /mnt/database
# mount -t vfat /dev/hda1 /mnt/dos
#
    

Vihje: Tarkista, että kohdehakemisto on olemassa. Jos sitä ei ole, liittäminen epäonnistuu virheilmoituksella "no such file or directory".

Miten liitän Windowsin FAT/FAT32-osion?

Jos haluat lukea Linuxista Microsoft Windows-järjestelmien asemia, voit joko käyttää mtools-ohjelmaa tai liittää levyosion osaksi Linuxin hakemistorakennetta mount-komennolla.

Taulu 6-1> kertoo Windows-asemien vastavuudet Linuxissa. Se on vain suuntaa antava esimerkki IDE-levyille. Laitetiedosto riippuu monesta asiasta, esimerkiksi SCSI-asemille ja rinnakkaisporttiin liitettäville IDE-ohjaimille on eri laitetiedostot.

Taulu 6-1. Windows-asemien vastaavuus Linuxissa

Windows-asema Linux laitetiedosto
C: /dev/hda1
D: /dev/hda5
E: /dev/hda6
F: /dev/hda7

FAT32-tiedostojärjestelmään löytyy tuki ytimen versiosta 2.0.34 eteenpäin, eli lähes kaikista käytössä olevista Linux-koneista. Vanhojen DOS-osioiden kanssa (joissa tiedostonimien suurin sallittu pituus on vain 8+3 merkkiä) tyyppinä pitää käyttää msdos (mikä on perus-FAT-järjestelmän tunniste Linuxissa) vfat:n sijaan. Pitkien tiedostonimien tuki tuli Windows 95:n myötä.

Huomaa: Sekä VFAT- että FAT32-osioiden tyyppinä käytetään tunnistetta vfat. Osion tyyppi tunnistetaan automaattisesti.

Miten saan käyttäjälle kirjoitusoikeudet FAT-osioon?

Käytä mount-käskyn uid- ja gid-optioita. Jos haluat muuttaa omistajaksi käyttäjän jonka id-numero on 1014, anna optioksi uid=1014.

Vihje: Käyttäjätunnuksesi UID:n voit selvittää käskyllä id.

Esimerkki 6-1. /etc/fstab

  /dev/hda1    /mnt/c    vfat  uid=1014        0    0
     

Esimerkki 6-2. mount-käskyllä

# mount -t vfat -o uid=1014 /dev/hda1 /mnt/c
     

Miten voin liittää NTFS-osion?

2.2- ja sitä uudemmissa ytimissä on lukeva NTFS-tuki. Osiotyyppi on ntfs. NTFS:n kirjoitustuki on olemassa, mutta sitä ei suositella käytettäväksi.

Varoitus

NTFS:n kirjoitustuki on kaikkea muuta kuin valmis ja hyvin testattu ja lisäksi se koskee vain Windows NT4:sta ja vanhempia. Kirjoitustuki on erittäin vaarallinen tuetuissakin versioissa ja vaatii ntfsfix-ohjelman käyttöä ennen kuin kone käynnistetään Windowsiin. Seuraavassa käynnistyksessä NT:n chkdsk korjaa loput vahingot.

Linux-NTFS-projekti kehittää parempaa NTFS-tukea Linuxiin. Sieltä saa ajantasalla olevaa tietoa Linuxin NTFS-tuesta.

Miten saan liitettyä levyosion automaattisesti koneen käynnistyessä?

Lisää tiedostoon /etc/fstab haluamasi osio.

Esimerkki 6-3. /etc/fstab

/dev/hda1    /mnt/c    vfat  defaults        0    0