Miten käytetään levykkeitä?

Levykeitä käytetään, kuten muitakin laitteita, /dev-hakemistossa olevan laitetiedoston kautta. Ensimmäinen levykeasema on /dev/fd0.

Miten voin käyttää FAT-levykkeitä?

Voit liittää levykkeen suoraan hakemistorakenteeseen mount-käskyllä.

Esimerkki 6-5. FAT-levykkeen liittäminen

$ mount -t msdos /dev/fd0 /floppy
     

Esimerkki 6-5> näyttää miten ensimmäisessä levykeasemassa oleva levyke liitetään juuressa olevaan floppy-hakemistoon ja tyyppinä on msdos, joka tarkoittaa FAT-järjestelmää. Voit myös käyttää tyyppiä vfat, joka tarkoittaa FAT-järjestelmää pitkillä tiedostonimillä.

Huomaa: Muista käyttää umount käskyä ennen kuin poistat levykkeen asemasta! Muuten levykkeen tiedostojärjestelmä voi mennä sekaisin.

Toinen mahdollisuus on käyttää mtools-pakettia, jossa on mm. mdir, mcopy ja mdel. Ne toimivat kuten vastaavat dos-käskyt.

Esimerkki 6-6. Mcopy-käsky

$ mcopy a:text.txt .
     

Lisää kertoo info mtools.

Miten voin alustaa levykkeen?

Levyke alustetaan fdformat-komennolla.

Esimerkki 6-7. Levykkeen alustus

$ fdformat /dev/fd0h1440
     

Levyä ei voi käyttää alustuksen jälkeen vaan seuraavaksi täytyy levykkeelle luoda tiedostojärjestelmä mkfs-komennolla. Tiedostojärjestelmänä voi olla esimerkiksi FAT (tunniste mkfs-komennolle on msdos) tai ext2.

Esimerkki 6-8. FAT-järjestelmän luonti levykkeelle

$ mkfs -t msdos /dev/fd0
     

Esimerkki 6-9. Ext2-järjestelmän luonti levykkeelle

$ mkfs -t ext2 /dev/fd0