Miten ext3-tiedostojärjestelmä eroaa ext2:sta?

Ext3 on ext2:n kanssa yhteensopiva tiedostojärjestelmä, johon on lisätty journalointi. Tämä tarkoittaa yksinkertaistettuna sitä, että tiedostojen kirjoitus levylle tapahtuu aina tietyssä järjestyksessä ns. journal-tiedostoon, josta tiedot siirretään myöhemmin varsinaiselle paikalleen levyllä. Mikäli kone sammutetaan väärin (vaikkapa suoraan virtakytkimestä), uudelleenkäynnistyksessä ei tarvi suorittaa aikaavievää koko tiedostojärjestelmän tarkistusta vaan journal-tiedoston sisältö kirjoitetaan oikealle paikalleen ja käynnistys voi jatkua lähes välittömästi. Tämän lisäksi ext3 ei mene sekaisin läheskään niin helposti kuin perinteinen ext2.

Muita journaloivia tiedostojärjestelmiä Linuxiin ovat esimerkiksi ReiserFS sekä XFS ja JFS. Nämä eivät kuitenkaan ole yhteensopivia ext2:n kanssa, vaan vaativat tietojen varmuuskopioinnin ja palautuksen, mikäli vanha järjestelmä halutaan päivittää niitä käyttäväksi.

Vihje: Mikäli et ymmärtänyt selitystä, riittänee ohje: käytä journaloivaa tiedostojärjestelmää aina kuin mahdollista. Uudet levityspaketit asentuvatkin oletuksena jollekin yllämainituista tiedostojärjestelmistä.