Miten käytän CD-asemaa?

CD liitetään mount-komennolla kuten muutkin tiedostojärjestelmät.

Esimerkki 6-10. CD:n liittäminen

# mount -t iso9660 /dev/hdc /cdrom
        

Edellinen komento liittää levyn /cdrom hakemistoon, jonka pitää olla valmiiksi luotuna. /dev/hdc on CD-aseman laitetiedosto. Laitetiedostoista kerrotaan lisää osiossa Miten Linux ymmärtää kovalevysi partitiot? ja liittämisestä yleensä mount(8).